Български спел-чекър за libreOffice

То не било трудно 🙂

Първо се нуждаем от български език за myspell, http://packages.debian.org/wheezy/myspell-bg

можем да го инсталираме чрез
apt-get install myspell-dictionary-bg

после ни трябва локализация на libre office за България, http://packages.debian.org/wheezy/libreoffice-l10n-bg

можем да я инсталираме чрез
apt-get install libreoffice-l10n-bg

Остава само да сменим езика на документа на български.

Toos -> Language -> For all Text -. Bulgarian

This entry was posted in Libre Office, Programs. Bookmark the permalink.