Оправих проблема със звука в ff/flash

Когато гледам клипче на html5 или flash, не може в същото време да слушам друга музика. Съответно и когато слушах друга музика не можеш да имам звук от флаш/html5.

Вчера вечерта намерих решение на проблемът, за нещастие не помня линка.

Разкоментирате следните линии

load-module module-alsa-sink
load-module module-alsa-source device=hw:1,0

в

/etc/pulse/default.pa

This entry was posted in Debian, Linux. Bookmark the permalink.