wordpress на български

Стандартното е да свалим wp от http://bg.wordpress.org/. Недостатък е че са доста назад с версиите.

Затова ще покажа една хитринка 🙂

Сваляме wp от http://wordpress.org/download/ откъдето можем да се сдобием с най-новата версия.

Инсталираме по стандартния начин.

Имаме стандартен wp на английски. За да го “преведем” сваляме wp от http://bg.wordpress.org/ Разархивирайте архива.

Копирайте папката wp-content/languages/ във wp-content/ на инсталирания wordpress.

В главната директория на инсталирания wp отворете файла wp-config.php и търсете за

define('WPLANG', '');

коментирайте го:

// define('WPLANG', '');

под него добавете

define ('WPLANG', 'bg_BG');

съхранете промените.

Вече имате преведен блог 🙂

Може някой думи от разликата във версиите да не са се превели. От време на време следете bg.wordpress.com за актуализции.

wp = WordPress

This entry was posted in Miscellaneous. Bookmark the permalink.